Sjednica Kolegija Skupštine opštine


09.10.2023.


Dana, 09.10.2023. godine ( ponedeljak ) sa početkom u 14:00 sati, u skupštinskoj sali Skupštine opštine Jezero održana je Sjednica Kolegija Skupštine opštine

Za sjednicu kolegija predložen je sljedeći:
D N E V N I R E D

1. Razmatranje datuma održavanja 20. sjednice Skupštine opštine Jezero;

Izvjestilac: Predsjednik Skupštine opštine Jezero

2. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o usvajanju Izvoda iz zapisnika sa 19. sjednice Skupštine opštine Jezero;

Izvjestilac: Predsjednik Skupštine opštine

3. Razmatranje i usvajanje prijedloga Etičkog kodeksa Skupštine opštine Jezero;

Izvjestilac: Komisija za etička pitanja

4. Razmatranje i usvajanje Informacije o izvršenju budžeta za period I-VI mjeseca 2023. godine;

Izvjestilac: Samostalni stručni saradnik za budžet i finansije

5. Razmatranje preporuke Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske koja se odnosi na identifikaciju stalnih sredstava u pripremi;

Izvjestilac: Samostalni stručni saradnik za budžet i finansije

6. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o vodovodu i kanalizaciji na području opštine Jezero;

Izvjestilac : Viši stručni saradnik za urbanizam i građevinarstvo

7. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o sanitarnoj zaštiti izvorišta vodovoda opštine Jezero – nalazišta podzemne vode Đol, izvor Zelenac;

Izvjestilac : Načelnik opštine Jezero.

8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu JKP „Komunalno Jezero Pliva" d.o.o. Jezero

Izvjestilac: Nadzorni odbor JKP „Komunalno Jezero Pliva" d.o.o. Jezero

10. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o rješavanju upravnih predmeta u Opštinskoj upravi opštine Jezero za 2022. godinu.

Izvjestilac : Opštinska uprava opštine Jezero.

11. Informacija o zaštiti zdravlja  životinja na području opštine Jezero u 2022. godini.

Izvjestilac : Opštinska uprava opštine Jezero.

12. Informacija o stanju u oblasti zapošljavanja u preduzećima i ustanovama na području opštine Jezero.

Izvjestilac : Zavod za zapošljavanje RS – Biro Mrkonjić Grad/Jezero – Kristina
Nikolčić

13. Informacija o stanju u oblasti ribolova na području Opšštine Jezero.

Izvjestilac : Sportsko i ribolovačko društvo „Zlatovčica", Janko Aleksić

14. Informacija o stanju u oblasti lovstva na području opštine Jezero.

Izvjestilac : Lovačko društvo „Tetrijeb" Šipovo, Sekcija Jezero

15. Informacija o izvršenju komunalne đelatnosti u 2022. godini.

Izvjestilac : Stručni saradnik za urbanizam i građevinarstvo

16. Informacija o zdravstvenom osiguranju stanovništva na području opštine Jezero.

Izvjestilac: FOND Zdravstvenog osiguranja – PJ Mrkonjić
Grad/Jezero

17. Tekuća pitanja.