SAOPŠTENjE ZA JAVNOST: DEMANTI NA DIJELjENjE LAŽI PUTEM DRUŠTVENIH MEDIJA ZA ČESTITOG DOMAĆINA I RADNIKA JKP PLIVA


05.09.2023.


SAOPŠTENjE ZA JAVNOST: 
DEMANTI NA DIJELjENjE LAŽI PUTEM DRUŠTVENIH MEDIJA ZA ČESTITOG DOMAĆINA I RADNIKA JKP PLIVA 

Kome odgovara nemir u Jezeru i ko plasira laži o čestitim stanovnicima Jezera.

Lokalna vlast poziva stanovnike na poštovanje zakonskih propisa Republike Srpske.

Istina je, da je dana 20.06.2023. godine zasjedala 19. redovna sjednica Skupštine opštine Jezero za koju je načelnik javno pozvao stanovnike da dođu i daju mišljenje, zbog tački dnevnog reda sjednice koje duži period izazivaju određene reakcije kod grupe stanovnika.

Nakon održanog "Sata građana" u Skupštini opštine- kojem su prisustvovali savjesni građani opštine Jezero, poštujući Poslovnik o radu skupštine i iznoseći svoje probleme i sugestije na demokratičan način poštujući zakonska pravila Republike Srpske. Dva lica su i nasrnula na vrata skupštine, među njima dugogodišnji uposlenik i bivši funkcioner, koji dobro zna Poslovnik o radu SO, time iskazujući veliko nepoštovanje prema odbornicima SO Jezero, da nasilno uđu bez najave, i na to je čak skupština udovoljila da jedan od njih iznese njihovo mišljenje, prešlo se na dnevni red.

Jedna od tačaka dnevnog reda sjednice bila je i razmatranje zahtjeva "SNK METALI" d.o.o. Bijeljina za davanje saglasnosti za izvođenje detaljnih geoloških istraživanja na projektu „Sinjakova" i produženje istražnog roka po izdatom rješenju Ministarstva energetike i rudarstva iz 2021. godine.
Ovđe je važno naglasiti da rješenje o ispitivanju za Erak brdo i područje Jezera kompanija SNK posjeduje rješenje ministarstva, do mart 2025.godine, po starom zakonu, o čemu nas je ministarstvo obavijestilo, kao i gospodin Đokić na radnom sastanku, o čemu je javnost upoznata - I O TOM SE TAKOĐE ŠPEKULIŠE U ŠIROKIM MASAMA I PREDSTAVLjA DRUGAČIJE

Takođe, važno je naglasiti da je načelnik opštine organizovao TRI JAVNA OKRUGLA STOLA u 2022 mart-oktobar,na temu odobrenih ispitivanja i najavljenih bušenja, pokazujući time maksimalnu posvećenost novonastaloj situaciji.
Kao i da su u Jezeru održana kasnija dva okupljanja, mirne šetnje u novembru 2022.god. i protesta u februaru 2023. kojima su prisustvovali više od 70% lica bez statusa stanovnika Jezera, prilikom čega su imali pravo na slobodu govora, koja je i tada iz teme ekologije prešla u fazu opozicione politike i poziva na rušenje vlasti.

Pomenuta tačka sjednice SO 20.6.2023. razmatranja saglasnosti nastavka ISPITIVANjA očigledno je zasmetala maloj grupi lica iz opštine Jezero, ali zanimljivo - većem broju lica iz drugih opština koji su se, kršeći zakone Republike Srpske, a prije svega, bilo kakvo demokratsko načelo, okupili ispred đečijeg igrališta u neposrednoj blizini zgrade opštine. 

Članom 8. i 9. Zakona o javnom okupljanju (Službeni glasnik Republike Srpske broj 118/08), predviđeno je da je za organizovanje mirnog okupljanja građana organizator dužan da podnese prijavu u roku od najkasnije 48 časova, prije početka održavanja mirnog okupljanja, a prema informacijama sa kojima raspolažemo, prijava nije podnesena nadležnim organima.

Usljed nenajavljenog okupljanja, ponavljamo, kršeći sve nadležne zakone Republike Srpske, došlo je do narušavanja javnog reda i mira, od strane okupljenih lica, a u skladu sa Članom 7. Zakona o javnom redu i miru (Sl.glasnik Republike Srpske, broj 11/15 i 58/19) na način da su se lica svađala, vikala i nepristojno ponašala, te pokušala fizički da se obračunaju sa zaposlenim radnikom komunalnog preduzeća.

Ovim putem se obraćamo javnosti, te demantujemo natpise da je zaposlenik komunalnog preduzeća nasrnuo na jedno od okupljenih lica, kako su određeni portali prenijeli.

Posebno ističemo i da su okupljena lica istakla natpise na javnu površinu đečijeg igrališta - nepristojnog, uvredljivog sadržaja na engleskom jeziku kojim su isticali govor mržnje, te time narušili đečiju igru i spriječili roditelje i đecu da se nesmetano kreću igralištem.

Po nalogu nadžora komunalnog preduzeća, zaposlenik je mirnim putem izvršio uklanjanje transparenata sa javne površine ograde đečijeg igrališta, iste složio i predao u ruke okupljenim licima, rekavši im da ih mogu izložiti u rukama, jer nisu najavili skup da bi se obezbjedio prostor za okupljanje, nakon čega je od strane jednog lica došlo do naguravanja i vrijeđanja zaposlenika komunalnog preduzeća, što je dokumentovano na video snimku, na uvrede uposlenik je ostao suzdržan.

Ovakvi postupci, neistinite i tendenciozne (javne) izjave, optužbe, a prije svega - klevetanja, očigledno imaju za cilj urušavanje sve pozitivnijeg imidža opštine Jezero, koji je zahvaljujući predanom i posvećenom radu, obišao gotovo cijeli svijet. I ne samo to, već i uznemiravanje lokalnog stanovništva i šire javnosti. 

Vrata opštine Jezero, kao i do sada, ostaju otvorena za lokalno stanovništvo, javnost, medije, i sve one koji žele da razgovaraju, predlože, pitaju, pomognu, a posebno đeluju, shodno zakonima Republike Srpske, poštujući sva demokratska načela, s ciljem daljeg razvoja opštine Jezero, male opštine velikih ljudi, prirode koja oduzima dah i primjera dobre prakse koji mogu biti dobar primjer mnogo većim lokalnim zajednicama. 

Kako ćemo iskoristiti sve zakonske mogućnosti i za sudski epilog ovog, očigledno, izrežiranog događaja, do tada, ostaje da se pitamo - kome smeta razvoj opštine Jezero, koje interesne grupe žele da javnosti pošalju lažne i tendenciozne informacije i zašto sebi daju za pravo da na sve moguće načine uznemire lokalno stanovništvo?