Radna posjeta načelnika opštine Jezero ministru poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske


19.05.2023.


Dana, 19.5. 2023. godine, u 10.30 časova, načelnik opštine Jezero, Snežana Ružičić, zajedno sa saradnicima posjetila je kabinet ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Save Minića, gdje je održan radni sastanak na temu upoznavanja sa trenutnim stanjem i potrebama poljoprivrednika na području opštine Jezero, kao i problematikama s kojima se susreće opština.
Takođe, na sastanku se razgovaralo i o dugogodišnjoj gorućoj problematici, a tiče se koncesionih naknada.
Naime, od 2017. godine opština Jezero je u  procedurama oko incijative za sklapanje ugovora resornog ministarstva  i  privrednog društva Ribnjak „Janj" d.o.o. Banja Luka, koje posluje na području opštine Jezero.
Sa svim ovim incijativama je više puta  upoznato  i Pravobranilaštvo i prethodni ministri.