Seminar " Upravljanje odnosima s javnošću i vještine komuniciranja"


17.03.2023.


Dana, 16.03.2023. godine, načelnica opštine Jezero, Snežana Ružičić u Tesliću je učestvovala na seminaru " Upravljanje odnosima s javnošću i vještine komuniciranja", koji zajednički organizuju Savez opština i gradova Republike Srpske i Savez opština i gradova Federacije BiH.
Seminar vodi prof. dr Semina Ajvaz, profesorica Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru.
Cilj seminara je prenos novih znanja i vještina iz odnosa s javnošću i  poboljšanje interne i eksterne komunikacije opština i gradova. Učesnici su imali priliku da se dodatno upoznaju sa znanjima i vještinama iz oblasti uloge i značaja odnosa s javnošću, sistemske samoprocjene, komunikacijske kompetencije i vještinama prezentovanja.