Održana prva Tematska sjednica Skupštine opštine Jezero


18.11.2022.


Danas 18.11.2022, sa početkom u 9.00 časova, održana je Tematska sjednica SO Jezero.

Za sjednicu predložen je sledeći dnevni red, kao i usvojena tačka dnevnog reda. Ova odluka je jednoglasno donesena.

D N E V N I  R E D

1.  Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke za određivanje brojčane oznake (šifre) za dječiji vrtić u Jezeru u trezorskom sistemu opštine Jezero;

 

     - Izvjestilac: Načelnik opštine Jezero.