Održana jedanaesta sjednica Skupštine opštine Jezero


01.04.2022.


Danas 01.04.2022,godine sa početkom u 9.00 časova, održana je jedanaesta sjednica SO Jezero.

Za sjednicu predložen je sledeći dnevni red, kao i usvojene sve tačke dnevnog reda, većina odluka usvojena ZA (7 SNSD, 1SP, 1SZBIH,1SDP) i 2 suzdržana (PDP 1 I DNS 1),  Sve odluke su usvojene.

D N E V N I  R E D

  1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o usvajanju izvoda iz zapisnika sa 10. sjednice Skupštine opštine Jezero;

     - Izvjestilac: Predsjednik Skupštine opštine Jezero

 2. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o nabavci stambenog kontejnera u svrhe socijalnog stanovanja;

     - Izvjestilac: Načelnik opštine Jezero

3.Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o davanju na korišćenje zemljišta socijalno ugroženoj porodici i ovlašćenja načelniku za sprovođenje ove Odluke;

      -  Izvjestilac: Načelnik opštine Jezero

4.Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o fondu stambenih jedinica socijalnog stanovanja u opštini Jezero;

-  Izvjestilac: Predsjednik Skupštine opštine Jezero 

5.Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o visini zakupnine za korišćenje stambenih jedinica socijalnog stanovanja;

-  Izvjestilac: Predsjednik Skupštine opštine Jezero 

6.Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o postupku subvencionisanja zakupnine;

-  Izvjestilac: Predsjednik Skupštine opštine Jezero

 7.Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o imenovanju predsjednika Odbora za žalbe opštine Jezero;

     - Izvjestilac: Načelnik opštine Jezero

8.Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke utvrđivanju visine naknade Odboru za žalbe opštine Jezero;

      -  Izvjestilac: Načelnik opštine Jezero 

9.Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o visini naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta;

      - Izvjestilac: Načelnik opštine Jezero

10.Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o visini rente na području opštine Jezero;

           - Izvjestilac: Načelnik opštine Jezero

11.Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke da se da ovlašćenje načelniku opštine za identifikaciju parcela u vlasništvu Skupštine opštine a sve u cilju uvida u postojeće stanje i izvođenje svih aktivnosti zbog zaštite divlje gradnje na istima, kao i mogućih realizacija značajnih projekata kroz javno-privatno partnerstvo;

     - Izvjestilac: Načelnik opštine

12.Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o prihvatanju donacije od strane Popović Danijela iz Kovačevca, opština Jezero u iznosu od 3.000,00 Eura u svrhu kupovine stambenog kontejnera za zbrinjavanje socijalno ugrožene porodice.

13.Tekuća pitanja.