III sjednica Skupštine opštine Jezero


18.03.2021.


Dana 18.03.2021. godine (četvrtak) sa početkom u 09,00 časova, u skupštinskoj sali Skupštine opštine Jezero, održana je III sjednica SO Jezero.

D N E V N I  R E D

1. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa II sjednice Skupštine opštine Jezero.

2. Razmatranje i usvajanje nacrta rebalansa budžeta Opštine Jezero za 2021. godinu, 

3. Razmatranje i usvajanje prijedloga odluke o utvrđivanju termina za održavanje javne rasprave povodom nacrta rebalansa budžeta opštine Jezero za 2021. godinu,

4. Razmatranje i usvajanje plana izmirenja neizmirenih obaveza iz budžeta opštine Jezero u 2021. godini,

5. Izmjene i dopune člana 4. Odluke o dugoročnom kreditnom zaduženju od 25.02.2021. godine.

6. Tekuća pitanja.