OKRUGLI STO NA TEMU JAVNE RASPRAVE O NACRTU REBALANSA BUDžETA OPŠTINE JEZERO ZA 2021. GODINU


18.03.2021.


OKRUGLI STO NA TEMU JAVNE RASPRAVE O NACRTU REBALANSA BUDžETA OPŠTINE JEZERO ZA 2021. GODINU