Sastanak načelnika opštine sa direktorom JU "Vode Srpske"


03.06.2020.


Dana, 03.06.2020. godine je u prostorijama JU " Vode Srpske" u Banjoj Luci održan sastanak kojem su prisustvovali načelnik opštine Jezero, Snežana Ružičić i direktor JU "Vode Srpske", gospodin Miroslav Milovanović. Tema sastanka bila je apliciranje Projekta "Regulacija vodotoka Jošavka" i iznalaženje mogućnosti podrške pomenutom Projektu. Zaključak sastanka je da će realizaciji Projekta zajedno pristupiti opština Jezero i JU "Vode Srpske" i na taj način uspješno riješiti višedecenijski problem plavljenja rijeke Jošavke u opštini Jezero.