Uručena donacija za opštinu Jezero


21.05.2020.


U opštini Jezero, dana 21. 05. 2020. godine, dostavljena je donacija koju je obezbijedio UNICEF u saradnji sa Crvenim krstom Republike Srpske. Donacija je u vidu higijenskih paketa i dezinfekcionih sredstava i namijenjena je centrima za socijalni rad.