HHIV sjednica Skupštine opštine Jezero


27.12.2019.


Dana 27.12.2019.godine s početkom u 9.00 časova, održana je XXIV sjednica Skupštine opštine Jezero.

Tačke dnevnog reda:

1. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XXIII sjednice Skupštine opštine Jezero.

2. Razmatranje i usvajanje Prijedloga Odluke o usvajanju Rebalansa budžeta opštine Jezero za 2019. godinu.

3. Razmatranje i usvajanje Prijedloga Odluke o izvršenju Rebalansa budžeta opštine Jezero za 2019. godinu.

4. Razmatranje i usvajanje Prijedloga Odluke o usvajanju Plana budžeta opštine Jezero za 2020. godinu.

5. Razmatranje i usvajanje Prijedloga Odluke o izvršenju Plana budžeta opštine Jezero za 2020. godinu.

Dopuna dnevnog reda:

1. Razmatranje i usvajanje Odluke o pristupanju, izradi strateškog ili sprovedbenog dokumenta prostornog uređenja.

2. Razmatranje i usvajanje Odluke o davanju imena mostu na rijeci Plivi.