Javna rasprava o Nacrtu Rebalansa budžeta opštine Jezero za 2019. godinu i Nacrtu Budžeta opštine Jezro za 2020. godinu


16.12.2019.


Dana, 16.12.2019. godine sa početkom u 08.00 časova, u prostorijama Skupštine opštine Jezero održan je okrugli sto na temu Javne rasprave o Nacrtu Rebalansa budžeta opštine Jezero za 2019. godinu i Nacrtu Budžeta opštine Jezero za  2020. godinu.