Radni sastanak sedam načelnica u Mrkonjić Gradu


11.11.2019.


Dana 11.11.2019. godine u Mrkonjić Gradu, održan je radni sastanak sedam načelnica na osnovu potpisanog Sporazuma o saradnji načelnica opština u Bosni i Hercegovini kojim su utvrđene zajedničke vrijednosti, ciljevi, načela, aktivnosti i prioriteti na poboljšanju oblika i sadržaja saradnje među opštinama sa imperativom promovisanja uloge žena u javnom, ekonomskom, političkom i društvenom životu Bosne i Hercegovine.