Postavljanje hidroloških letvi


17.07.2019.


Dana, 17.07.2019. godine, u profilu korita rijeke Plive, postavljene su hidrološke letve od strane Republički hidrometeorološki zavod Republike Srpske. To nam omogućuje da pratimo vodostaj rijeke Jošavke što je od velikog značaja, pošto pomenuta rijeka uzrokuje česte poplave na području opštine Jezero.