Održana XVIII sjednica SO Jezero


05.03.2019.


Dana, 05.03.2019. godine održana je XVIII sjednica Skupštine opštine Jezero. Sve tačke Dnevnog reda, kao i Izvještaj o radu načelnika usvojeni su jednoglasno.

Prilog: 1. D N E V N I   R E D.pdf

              2. NAČELNIK OPŠTINE JEZERO - izvještaj za 2018. godinu.pdf