Dvodnevna obuka pod nazivom " Uvođenje sistema Finansijskog upravljanja i kontrole u jedinicama lokalne samouprave u Republici Srpskoj"


06.10.2023.


Suzana Tufegdžić i Ilijana Pavlović, ispred opštine Jezero, učestvuju u dvodnevnoj obuci pod nazivom  " Uvođenje sistema Finansijskog upravljanja i kontrole u jedinicama lokalne samouprave u Republici Srpskoj", a u okviru " Sistema obuke za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave".

Obuka je organizovana od strane Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske u saradnji sa Razvojnim programom Ujedinjenih Naroda ( UNDP BiH), uz podršku projekta "Unapređenje upravljanja sistemom javnih finansija u BiH- PFD".

Program obuke je osmišljen u cilju upoznavanja sa zakonodavnim okvirom koji se odnosi na implementaciju sistema FUK- a u Republici Srpskoj, a koji je opština Jezero je među manjim brojem opština izradila i usvojila.
Obuka za finansijsko upravljanje i kontrolu je u cilju razumijevanja postupka mapiranja poslovnih procesa, identifikaciju rizika i sačinjavanju registra rizika, kao i primjena stečenog znanja.