Direktor Republičke uprave Civilne zaštite u posjeti Jezeru


17.05.2019.


Dana 16. maja 2019. godine, opštinu Jezero posjetio je Direktor Republičke uprave Civilne zaštite, gospodin Mile Međed. Tema sastanke bile su poplave koje su zadesile opštinu Jezero drugi put u toku 2019. godine, obilazak domaćinstava i dva klizišta u selu Prisoje. S obzirom na to da rijeka Jošavka uzrokuje ogromnu štetu tokom vremenskih neprilika, urgentno je predložena sanacija korita u uzvodnom dijelu dužine dva kilometra prokopavanjem korita i produbljenjem. Takođe, delegirano je da se finansijski podrži kompletan projekat novog korita rijeke Jošavke u dužini oko 150 metara u vrijednosti od 600.000,00 KM.