Delegacija Savjeta Evrope u posjeti opštini Jezero


02.04.2019.


Dana 02.04.2019. godine Opštinu Jezero je posjetila delegacija Savjeta Evrope, na čelu sa gospođom Anom Kapelo.
Sastanku su prisustvovali predstavnik Opštine Jajce, gospodin Denis Hadžić, Predsjednik Skupštine opštine Jezero, gospođa Dragana Karaga i Načelnik opštine Jezero, gospođa Snežana Ružičić.
Posjeta je imala za cilj da sa partnerima iz BiH entiteta Republike Srpske i Federacije BiH nastavi iniciranje aktivnosti i projekata međuopštinske saradnje u okviru zajedničke implementacije projekata u saradnji međuentitetskih opština.

U toku je implementacija projekta nabavke kontejnera za opštine Jajce i Jezero.

Tema razgovora je bila mogućnost daljih zajedničkih projekata. Jedan od izdvojenih projekata koji je kandidovala opštine Jezero i Jajce a koji bi podržalo Savjet Evrope je izrada projektne dokumentacije za gradnju pješačke staze koja bi povezala dvije obale, na ušću Plive u Plivsko jezero, entitetska granica. Staza je zamišljena kao rekreativno turistički sadržaj u regiji.