Општинска управа


Самостални стручни сарадник за финансије и буџет општине: Биљана Нишић

Самостални стручни сарадник за пријемну канцеларију, послове матичара и архиву: Рада Росић

Самостални стручни сарадник за послове дјечије и социјалне  заштите и борачко-инвалидске заштите: Милена Кутањац

Самостални стручни сарадник за пољопривреду, шумарство и водопривреду: Лука Вођевић

Самостални стручни сарадник за урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине: Дражен Стругаловић

Секретар скупштине: Саша Радић

Стручни сарадник за послове техничког секретара, начелника општине и дактилограф: Миљана Симетић

Стручни сарадник за извршење буџета (рачуноводство и књиговодство): Сенада Омериновић

Референт за пријем, доставу и отпрему поште у архиву у општинској управи: Душанка Росић

 

Kонтакт телефон за све запослене: 050/291-001