Radni sastanak u opštini Jezero zbog aktuelnih poplava


04.02.2019.


Dana 04.02.2019. godine u zgradi Opštine Jezero je održan radni sastanak, kojem su prisustvovali predstavnici relevantnih institucija: Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (resor vodoprivreda), predstavnici Hidroelektrane "Jajce 1", Glavni vodoprivredni inspector, predstavnik Civilne zaštite RS, JU "Vode Srpske", MUP RS, prestavnik AVP Sava (područni ured Jajce),  D.V.D. Šipovo, predstavnici "Mrkonjić Puteva", JP Putevi RS, Načelnik Opštine Jezero i predstavnici Opštine Jezero. Tema sastanka je bila vezana za aktuelno stanje poplava na području opštine, iznalaženje i donošenje stručnih i konkretnih zaključaka, koji bi bili podloga za izradu planske dokumentacije dugoročne sanacije od poplava kako rijeke Plive, tako i od bujične rijeke Jošavke, koje više puta godišnje plave Jezero.

Cilj sastanka je bio zajedničko iznalaženje  stručnih prijedloga i rješenja za sanaciju poplava koje često pogađaju područje opštine Jezero.

Poslije iznošenja činjeničnog stanja od strane Načelnika Opštine vezano za trenutne poplave, a ukazujući na uočene eventualne smetnje u efikasnosti pravovremenog sprječavanja poplava i nakon osvrta na problem poplava svih prisutnih, došlo se do sljedećih zaključaka:

1.         Radno tijelo prisutnih predstavnika relevantnih institucija će u narednom periodu dati prijedloge u kom smijeru može da se đeluje na dugoročnom projektnom planiranju sanacije uzroka poplava rijeke Plive.

2.         Urgentno iznalaženje finansijskih sredstava za realizaciju postojećeg glavnog projekta Sanacije korita Jošavke, za što je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede već dalo saglasnost da će podržati taj projekat.

3.         U narednom periodu isključivo se baviti upravljanjem voda.

4.         Učvrstiti koordinaciju aktivnosti na održavanju vodnih kanala na putnoj mreži.

5.         Dostaviti prijedloge za razmatranje podizanja nivo regionalnog puta Jezero – Šipovo, koji je trenutno u fazama pripreme izrade projektne dokumentacije, a planira se rekonstruisati.

6.         Postavljanje hidrološke stanice na bujičnu rijeku Jošavku, koja će pratiti vodostaj Jošavke i o istom će službe Jezera dostavljati informacije Hidroelektrani “Jajce 1”.

Poslije sastanka konkretni zahtjevi od strane Opštine Jezero će doći u pisanoj formi svim nadležnim relevantnim institucijama.