Organizacija "Novi most" iz Jajca dodjelila je paketiće đacima Osnovne škole "Vuk Karadžić" Jezero


26.12.2018.


Organizacija "Novi most" iz Jajca donirala je paketiće učenicima Osnovne škole "Vuk Karadžić" Jezero. Paketići, koji su poslani iz Britanije,  različitog su sadržaja i prilagođeni uzrastu i polu.